Bevatten HAVENS voeders ook GMO-grondstoffen?

"GMO staat voor de afkorting ‘genetisch gemodificeerde organismen'. Genetische modificatie is een techniek waarbij individuele genen gekopieerd en/of overgebracht kunnen worden van het ene organisme naar een ander. Hierdoor verandert de genetische inhoud waardoor het organisme bepaalde eigenschappen verkrijgt of kwijtraakt.
 
Organismen die genetisch gemodificeerd zijn, worden ook vaak beschreven als genetisch verbeterd (GI = genetically improved). Op dit moment zijn GMO-gewassen (zoals genetisch gemodificeerde sojabonen of genetisch gemodificeerde maïs) bijvoorbeeld gewassen die herbicide tolerant zijn. Dat betekent in de praktijk dat bij de teelt van deze gewassen (bijvoorbeeld soja of maïs, maar ook prei, uien of andere groenten) minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. De teelt is daardoor goedkoper en minder belastend voor het milieu.
 
Met name hierdoor bestaan de soja- en maïsoogsten in de Verenigde Staten al voor het overgrote deel uit GMO-soja en GMO-maïs en zijn deze nu ook al een aantal jaren in Europa officieel toegelaten. De verwachting is dat binnen een aantal jaren ook in Europa de meeste soja- en maïsproducten van GMO-origine zijn. Omdat conform de nieuwe Europese etiketteringvoorschriften uitdrukkelijk vermeld moet worden wanneer een product géén GMO-grondstoffen bevat, en omdat deze garantie (zie hierboven) bijna niet te geven is, wordt op de nieuwe HAVENS etiketten standaard vermeld wanneer een artikel ingrediënten kan bevatten die verkregen zijn uit genetisch gemodificeerde soja en/of maïs.
Uitsluitend wanneer dit niet vermeld is, kunt U ervan uitgaan dat het betreffende product gegarandeerd géén GMO-ingrediënten bevat.
 
Genetische modificatie is maatschappelijk omstreden. Op internet zijn vele discussiefora te vinden; kijk bijvoorbeeld eens op de site van de Universiteit Wageningen en zoek op GMO.